top of page

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn overeengekomen, in de eerste plaats door het bedrijf Ô Petit Dragée waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in Rue Emile Landeut te 1350 Orp-Jauche, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0643.565.702 hierna vernoemd "de verkoper" en anderzijds door een persoon of entiteit die een aankoop wenst te doen via de site www.opetitdragee.com, hierna vernoemd "de koper".

 

Artikel 2: Prijs

Deze voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen via de site www.opetitdragee.com

De aankoop van een goed of dienst via deze site heeft betrekking tot de aanvaarding van de koper van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden primeren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden niet specifiek goedgekeurd door de verkoper.

 

Artikel 3: Kenmerken van de voorgestelde producten en diensten

De aangeboden diensten zijn deze die vermeld zijn in de catalogus van de verkoper.  Elk product heeft een beschrijving die opgemaakt werd door de leverancier.

De foto's in de catalogus zijn zo trouw mogelijk maar we kunnen niet zorgen voor een perfecte gelijkenis vooral wat betreft kleuren.

Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.  Mochten er ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de producten iet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte houden via email en zal de koper de mogelijkheid hebben om te wachten of zonder kosten de bestelling van de gevraagde producten te annuleren.  De producten die beschikbaar zijn, zullen op normale tijdstip geleverd worden.

 

Artikel 4: Prijzen

De prijzen van de goederen en diensten zijn in euros.  De verkoper behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen.  De vermelde prijzen zijn zonder orderverwerking, het transport en de levering.

 

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van de goederen en diensten aangeboden op de site van de verkoper is gereserveerd voor kopers die in België, Frankrijk of Nederland verblijven.

 

Artikel 6: Bestellingen

De koper die een product of dienst wenst te kopen is verplicht:

- zich aan te melden, en alle velden in te vullen die gevraagd worden

- de bestelling te valideren na controle hiervan

- de betaling uit te voeren

 

De bevestiging van de bestelling gaat samen met het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Alle gegevens en de geregistreerde bevestiging dienen als bewijs voor de transactie.  De verkoper zal de bevestiging van de bestelling per email doorsturen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet, heeft de koper het recht om zijn aankoop af te zien, zonder boete en zonder reden, binnen de 14 werkdagen, dit na de dag van de levering van het product.  Binnen deze termijn moet de koper via email bevestigen dat hij zijn aankoop afziet en stuurt het product terug op eigen kosten en op eigen risico naar de hoofdzetel van Ô Petit Dragée: rue Emile Landeut -1350 Orp-Jauche

 

De producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, onbeschadigd, met al hun benodigdheden en met de factuur.

 

De teruggestuurde producten mogen niet uitgepakt zijn alsook niet gebruikt.  Producten die onvolledig zijn, beschadigd of bevuild zijn door de koper zal niet worden teruggenomen.

Binnen de 30 dagen na het aanvaarden voor het terugnemen van producten, zal de verkoper de koper terugbetalen, leveringskosten niet bijgerekend.

 

Tenzij anders is overeengekomen heeft de koper geen herroepingsrecht in volgende gevallen:

1. producten die gepersonaliseerd werden voor de koper of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden omdat ze kunnen bederven (suikerbonen, lollies, jellybeans,...)

 

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt via overschrijving of via Paypal.  De bestelde producten blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling door de koper.

 

Artikel 9: Leveringen

Onze producten worden geleverd volgens de voorkeur van de klant, ofwel een pakket voor België (5 of 8 euro) ofwel een pakket voor Frankrijk/Nederland (8 , 10 of 15 euro)

 

De producten worden geleverd op het adres dat op het bestelformulier staat en dit in het overeengekomen geografisch gebied.

De producten worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering hiervan op het adres vermeld door de koper.  

 

Levertijden zijn louter informatief, als de levertijd 30 dagen overschrijdt, kan de koopovereenkomst worden beëindigd en de koper terugbetaald.

 

Artikel 10: Garantie
De verkoper garandeerd dat de producten die hij verkoopt in overstemming zijn met de wet van 01 september 2004 over de bescherming van de kopers (artikels 1649 bis tot 1649 octies van het burgerlijk wetboek.

In het geval van niet naleving, moet de koper de verkoper zo snel mogelijk verwittigen via aangetekende brief of email.

 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De verkoper, in het online verkoopproces, is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet, zoals het verlies van gegevens, inbraak, virussen of andere onvoorziene problemen.

 

De gegevens op de site worden gegeven in goed vertrouwen.  De eventuele links naar websites van fabricanten en/of parnters zijn indicatief.  De verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie die van deze websites komen.

 

Artikel 12: Eigendom

Elk element vermeld op de site van de verkoper blijft exclusief eigendom van de verkoper.  Niemand wordt toegestaan om elementen van deze site te produceren, te exploiteren, te verdelen of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

 

Artikel 13: Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken worden bijgehouden door de verkoper.  

De klant geeft de verkoper de toestemming om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om haar site, producten en service te verbeteren.

De verkoper bewaart de persoonlijk gegevens voor toekomstige bestellingen.  De verkoper stemt ermee in om de beschikbare gegevens niet mee te delen aan een ander bedrijf.

 

Artikel 14:  Bewijs

Beide partijen accepteren electronische bewijzen zoals email, backups,...

 

Artikel 15: Betwisting

Het Belgisch recht is van toepassing op onze algemene verkoopsvoorwaarden.  In geval van betwisting, is de rechtbank van de verkoper de enige competente.

 

 

 

 

 

bottom of page